Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 7 juni, 10.00 u

Voorganger: ds. Arianne Geudeke, organist Eric Jan Joosse

 • orgelspel
 • binnenkomst
 • welkom
 • zingen 687: 1 en 3
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • pianospel bij het aansteken van de kaarsen: lied 900
 • kyriegebed
 • kyrielied: lied 967: 5, 6 en 7
 • genadeverkondiging
 • glorialied: lied 705: 1
 • inleiding op de Bijbellezingen
 • zingen lied 701
 • lezing uit het Oude Testament Exodus 34: 4-9
 • zingen lied 416: 1
 • lezing uit het Nieuwe Testament Matteüs 28: 16-20
 • zingen lied 416: 2
 • lezing uit de Brieven van Paulus 2 Korintiërs 13: 11-13
 • zingen lied 416: 3
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 362: 1 en 2
 • gebeden
 • mededelingen
 • slotlied lied 416: 4
 • zegen