Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 9 augustus, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

voorganger: André van der Stoel
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 31: 1, 4 en 6 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • lied 158b (2x)
 • kyriegebed met acclamatie lied 300a
 • gloria lied 304
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 51: 1-6
 • psalm 138: 1 en 2
 • lezing uit de Brieven Romeinen 11: 25-36
 • psalm 138: 3
 • lezing uit het Nieuwe Testament Matt. 16: 21-27
 • psalm 138: 4
 • uitleg en verkondiging
 • lied 1000
 • gebeden
 • (eventuele) mededelingen
 • lied 913: 1, 2, 3 en 4
 • wegzending en zegen beantwoord met ‘amen’
 • orgelspel