Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor 1e kerstdag, 25 december 10:00 uur in de Amstelkerk

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: Brief aan het pasgeboren kerstkind

 • welkomstwoord ouderling van dienst
 • intochtslied: psalm 98: 1 en 3
 • moment van stilte
 • bemoediging en groet
  v:         Onze hulp is in de naam van de Heer,
  a:         die hemel en aarde gemaakt heeft;
  v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
  a:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen
  v:         De Heer zal bij u zijn!
  a:         De Heer zal u bewaren
 • lied 473: 1 en 3
 • kyriegebed
 • glorialied lied 506: 1, 2 en 4
 • opening van de Schrift door het uitspreken van de tekst van lied 488: 1 en 5
 • lied 335
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 9: 1-6
 • lied 518: 1, 2 en 6
 • lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 2: 1-13
 • zingen

 

 

 

 

 

 

 

 • lezing Lucas 2: 15-20
 • lied 486: 1, 3 en 4
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 305: 1 en 2
 • dank en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
 • slotlied: lied 487: 1 en 2
 • wegzending en zegen met gezongen Amen

 

 

 • orgelspel