Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor de Paaswake op 3 april, 19.30 u.

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

Ontsteken kaarsje in Paaswakedienst

Afgelopen weekend hebben alle adressen van gemeenteleden een enveloppe ontvangen met daarin een ansichtkaart, het blad Open Deur, een kaarsje en een begeleidende brief. 

Het kaarsje kan gebruikt worden in de Paaswakedienst. Na het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars in de Amstelkerk tijdens die dienst wordt u uitgenodigd om ook thuis uw kaarsje aan te steken, als teken van verbondenheid: verbondenheid in Christus en met elkaar. 

 • voor de dienst is er stilte
 • lied 598 met herhalingen
 • de nieuwe Paaskaars wordt door de diaken binnengedragen
 • zingen lied 601: 1 en 2

wij ontsteken in de Amstelkerk onze kaarsjes aan het licht aan de Paaskaars,
mensen thuis worden ook uitgenodigd hun kaarsje te ontsteken
dat ze afgelopen week van de Amstelkerk ontvangen hebben

 • ondertussen zingen wij lied 637
 • bemoediging en groet
 • welkom

vraag:              Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

voorganger:    Dit is de nacht waarop God licht schiep in de duisternis
en leven maakte uit het niets. Luister maar!

 • lezing: Genesis 1: 1-4
 • lied 513: 1 en 4

vraag:              Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

voorganger:    Dit is de nacht dat God Israël bevrijding schonk
dwars door de dood. Luister maar!

 • lezing Exodus 14: 9-14
 • psalm 130: 3

vraag:              Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door?

voorganger:     Dit is de nacht waarin God ons hart wil vernieuwen
en ons opnieuw met zijn geest wil dopen
opdat we zijn wegwijzers zullen volgen. Luister maar!

 • lezing Ezechiël 36:24-28
 • lied 686: 1

ouderling:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door?

voorganger:    Dit is de grote nacht
waarin de Messias door God werd opgewekt.
Liefde sterker dan de dood. Luister maar!

 • lezing paasevangelie Marcus 16: 1-8
 • lied 632
 • gesproken apostolische geloofsbelijdenis (lied 340 b)
 • dank- en voorbede, Onze Vader
 • lied 634
 • wegzending en zegen
 • piano/orgelspel