Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor Goede Vrijdag 2 april, 19.30 u.

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • voor de dienst is er stilte
 • welkom door de ouderling van dienst
 • psalm 65: 1
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing Jesaja 53: 1 – 12
 • zingen lied 576a: 1, 2 en 7
 • lezing Marcus 14: 26 – 31
 • lied 558: 1 en 4
 • lezing Marcus 14: 32 – 52
 • lied 558: 5
 • lezing Marcus 14: 53 – 72
 • lied 558: 6
 • lezing Marcus 15: 1 – 15
 • lied 558: 7
 • lezing Marcus 15: 16 – 39
 • lied 558: 8, 9 en 10
 • de Paaskaars wordt gedoofd, gevolgd door een moment van stilte
 • beklag Gods, na de vraag “Waarom laat gij dit toe” zingen lied 547 refrein
 • moment van stilte
 • overgang naar Stille Zaterdag, lezing Marcus 15: 40-47
 • zingen lied 590
  vs 1, 2, gespeeld en thuis meegezongen
  vs 3 gesproken
  vs 4, 5 gespeeld en thuis meegezongen
 • Luthers avondgebed
  Blijf bij ons, Heer, want het is avond en de nacht gaat komen.
  Blijf bij ons, Heer en bij heel uw kerk
  aan de avond van de dag
  aan de avond van het leven
  aan de avond van de wereld.
  Blijf bij ons met uw genade en goedheid
  met Uw troost en zegen
  met Uw Woord en Sacrament
  Blijf bij ons, wanneer over ons komt
  de nacht van beproeving en verdrukking
  de nacht van angst en twijfel,
  de nacht van de strenge, bittere dood.
  Blijf bij ons in leven en in sterven,
  in tijd en eeuwigheid. Amen.
 • wegzending
 • zingen lied 256 met herhalingen