Amstelkerk

Orde van dienst voor Hemelvaartsdag 9:00 uur

Orde van dienst voor Hemelvaartsdag:

 •  orgelspel vooraf
 •  welkom door ouderling van dienst
 •  beurtspraak

v: Christus, het licht der wereld
a: Wees hier aanwezig met uw licht!
v: Van God is de aarde,
a: de wereld en al haar bewoners
v: Zie, hoe goed en kostbaar is het
a: als mensen in vrede samenleven.
v: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
a: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
v: Heer, open onze lippen
a: en onze mond zal uw lof verkondigen.

 • zingen psalm 8: 1, 3, 4 en 6
 •  Psalmlezing Psalm 47
 •  zingen lied 117d
 •  lezing: Handelingen 1: 1-11
 •  zingen lied 661
 • moment van inkeer en verstilling
 •  zingen lied 273: 1, 2 en 3
 •  gebeden
 • zegenbede
 • orgelspel