Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor hemelvaartsdag, donderdag 13 mei 2021, 09.00 uur

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelspel
 • welkom door ouderling van dienst
 • beurtspraak

v: Christus, het licht der wereld
a: Wees hier aanwezig met uw licht!
v: Van God is de aarde,
a: de wereld en al haar bewoners
v: Zie, hoe goed en kostbaar is het
a: als mensen in vrede samenleven.
v: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
a: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
v: Heer, open onze lippen
a: en onze mond zal uw lof verkondigen.

 • ochtendlied psalm 8: 1, 3, 4 en 6
 • lezing Psalm 47
 • lied 117d Laudate omnes gentes
 • lezing: Handelingen 1: 1-11
 • lied 661
 • moment van inkeer en verstilling
 • lied 273: 1, 2 en 3 Loof God die zegent al wat leeft
 • gebeden
 • Onze Vader
 • zegenbede (St. Patrick)
 • orgelspel