Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor Paaszondag, 4 april, 10.00 u.

 

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 146a: 1 en 5
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • introductie
 • lied 601: 1 en 2
 • mensen thuis kaarsje aansteken
 • “de kerk is daar waar mensen zijn” melodie: Willem Vogel, tekst: Adri Bosch

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk is daar waar mensen zijn
die horen Jezus’ stem:
geen stomme tong, geen oren dicht,
maar op zijn woord gericht.
De kerk is daar waar mensen zijn
die gaan de weg van Hem.

De kerk is daar waar mensen zijn
met hart en vurigheid:
niet angstig meer, niet uitgeblust,
maar samen toegerust.
De kerk is daar waar mensen zijn
de geest van God gewijd.

De kerk is hier waar vriendschap is,
de één de ander kent:
geen hoogmoed meer, geen mens is meer,
geen hardheid in de leer.
De kerk is hier waar vriendschap is
en hier bouwt God zijn tent.

 • gebed
 • lied 654: 1
 • inleiding in de lezingen
 • Johannes 20: 11-18 (Maria)
 • overdenking
 • lied 631
 • Johannes 20: 24-29 (Thomas)
 • overdenking
 • lied op de melodie van psalm 130

Niet zien en toch geloven,
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen,
toch zing ik U dit lied!

Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

Niet zien en toch geloven,
uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!

 • Johannes 20:19-23 (de leerlingen)
 • overdenking
 • lied 630: 1, 2 en 3
 • gebeden
 • lied 634
 • wegzending en zegen
 • orgelspel