Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor Palmzondag 28 maart 2021

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: In dubio, feesten of vasten?

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 118: 1 en 5
  vs 1 gesproken door OvD
  vs 1, 5 gespeeld en thuis meegezongen
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • drempelgebed
 • enkele woorden ter inleiding
 • kyrielied lied 547: 1 t/m 4 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament Zacharia 9: 9-10
 • lied 550: 1 en 3 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 11: 1-11
 • lied 552: 3
 • uitleg en verkondiging
 • lied 438: 1, 2 en 4 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • lied 550: 1, 2 en 3 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • uitzending en zegen