Amstelkerk

Orde van dienst voor vrijdag 10 april, Goede vrijdag

Orde van dienst voor vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, 19.30 u

 • voor de dienst is er stilte
 • welkom door de ouderling van dienst
 • psalm 65: 1
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing Hosea 6: 1-3
 • zingen lied 859
 • Johannes 18: 1- 11
 • zingen psalm 102: 1, 2 en 3
 • Johannes 18: 12-27
 • zingen psalm 102: 4
 • Johannes 18:  28- 19: 3
 • zingen psalm 102: 5
 • Johannes 19: 4-16a
 • zingen psalm 102: 6 en 7
 • Johannes 19: 16b-27
 • zingen psalm 102: 8
 • Johannes 19: 28-30 in de kerk gaan we staan
 • de Paaskaars wordt gedoofd
 • stilte
 • zingen psalm 102: 9 en 10
 • Johannes 19: 31-37
 • zingen psalm 102: 11, 12 en 13
 • beklag Gods (met als refrein lied 547)
 • stilte
 • lezing Johannes 19: 38-42
 • zingen lied 590
 • ophangen van het gedachteniskruisje voor Nico Hendriksen
 • Luthers avondgebed (zie lied 202)
 • wegzending
 • zingen lied 256 met herhalingen