Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor Witte Donderdag 1 april, 19.30 u.

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

Viering van het Avondmaal

Vorige week bent u in de gelegenheid gesteld om een ‘avondmaalsset’ af te halen voor de viering van het Avondmaal in deze dienst: een cupje met druivensap en daarbovenop een ouweltje (soort broodpapier). Het is handig als u dat bij de hand hebt aan het begin van deze viering. Mocht u het niet in huis hebben en toch mee willen doen met het Avondmaal, zorg dan dat u wijn/sap en brood bij de hand hebt.

 • orgelspel
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 116: 1 en 2 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • drempelgebed
 • kyrielied lied 558: 1, 2, 3 en 4 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • lezen Exodus 12: 1-14
 • psalm 81: 1, 5, 8 en 11 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • lezen Marcus 14: 12-21
 • toelichting op het nemen van brood en wijn tijdens de Schriftlezing
 • lied 840: 1 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • ambtsdragers achter de Avondmaalstafel
 • lezen Marcus 14: 22
 • we nemen thuis en in de kerk het brood tot ons
 • lezen Marcus 14: 23-25
 • we nemen thuis en in de kerk de wijn tot ons
 • lied 568a (gespeeld en thuis meegezongen)
 • lezen Marcus 14: 26-31
 • meditatief orgel/pianospel
 • gebeden
 • slotlied lied 556: 1, 2, 3, 4 en 5 (gespeeld en thuis meegezongen)
 • wegzending en zegen
 • orgelspel