Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 1 augustus

voorganger: ds. Margrietha Reinders
organist: Eric Jan Joosse
thema: ”Dat Koninkrijk van u.. wordt dat nog wat…?” (uit: “graf te Blauwhuis”
van Gerard Reve)
orgelmuziek
welkom door ouderling van dienst
zingen lied 382: 1 en 2
bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft;
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v: De Heer zal bij u zijn,
a: de Heer zal u bewaren.
Gebed om ontferming
Loflied 1005
lezing uit O.T. Jesaja 55: 1-3
lied psalm 23c
lezing uit het Nieuwe Testament Openbaringen 21: 1-7
lied 767: 1, 2 en 3
Tekst en uitleg
lied 913; 1, 2, en 3
Dank – en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
slotlied 146c: 1, 2 en 3
zegen
orgelspel