Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 1 november, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

 

thema: dankdag
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm lied 146c: 1, 4 en 7
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • zingen lied 216
 • acclamatie bij kyriegebed lied 301 h
 • glorialied lied 985
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Psalm 65
 • zingen psalm 65: 6
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 17: 11-19
 • zingen lied 912: 1, 2 en 3
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 650: 1 t/m 4 en 7
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied (staande) lied 704
 • wegzending
 • zegen met gesproken ‘Amen’