Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 10 januari 2021 10:00 uur

 

Orde van dienst op zondag 10 januari 2021, 1e van Epifanie

voorganger: ds. Sytze de Vries
thema: Doop van de Heer

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 119a vers 1 en 4
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • drempellied lied 281 vers 1, 4 en 10
 • kyriegebed acclamatie lied 301A
 • glorialied lied 305
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 5:8-14
 • zingen lied 87
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 3:1-18
 • zingen lied 524 vers 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 350 vers 3, 4, 6, 7
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied (staande) lied 517 vers 1, 2 en 3
 • wegzending
 • zegen