Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 11 april 10:00 uur

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelspel voor de dienst
 • welkom door de ouderling van dienst
 • psalm 111: 1 en 6
  vers 1 gesproken
  vers 1, 6 gespeeld en thuis meegezongen
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • drempelgebed lied 213: 1
 • kyriegebed
 • glorialied 645: 1, 2, 3 en 6
 • inleiding op de dienst

 

 

 

 

 

 

 • gebed bij de opening van de Schrift
 • lezen Jesaja 26: 1-9a
 • lied 175: 1, 2 en 3
 • lezen Johannes 20: 19-31
 • lied 642: 1, 2, 3 en 8
  vers 1, 2 gespeeld en thuis meegezongen
  vers 3 gesproken
  vers 8 gespeeld en thuis meegezongen
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 825: 1, 4 en 5
 • dank- en voorbede
 • zingen lied 657
  vers 1, 2 gespeeld en thuis meegezongen
  vers 3 gesproken (onder vrij orgelspel)
  vers 4 gespeeld en thuis meegezongen
 • wegzending en zegen
 • orgelspel na de dienst