Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 12 september

voorganger: ds. Anneke Buitenbos

organist: Eric Jan Joosse

orgelspel

welkomstwoord ouderling van dienst

intochtpsalm: Psalm 8: 1,3

stil gebed

votum: Lied 291c

groet: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.

zingen: Psalm 8: 4, 5, 6

kyrie- gebed
aandacht voor de kinderen

zingen: Jona uit de grote vis

dienst van het Woord

gebed om de Heilige Geest

zingen: Lied 209

lezing: Jesaja 38: 1-20

zingen: Lied 905: 1

uitleg en verkondiging

muziek: Canon – Pachelbel

dienst van de gebeden

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

slotlied: Lied 869: 3, 5. 6

wegzending en zegen:
zingen: The Lord bless you and keep you