Amstelkerk

iOpenerdienst liturgie voor zondag 13 juni 2021

Inloop met muziek

Heer uw licht en uw liefde schijnen

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar u bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons
Schijn in mij, schijn door mij

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid
Kom Heil’ge Geest ons aan, stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw Woord, dat het licht overwint

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door het bloed mag ik u toebehoren
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij

Refrein

Staan wij oog in oog met U, Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij, schijn door mij

Refrein

Welkom door Friederike Bakker

We gaan staan en zingen: Jezus vol liefde, u wilt ons leiden

Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden
Wij prijzen U als onze Heer
Kom met uw kracht o Heer
en vul ons tot uw eer
Kom tot uw doel met ieder van ons
Maak ons een volk Heer, heilig en rein
Dat U Heer, volkomen, steeds toegewijd zal zijn

Inleiding op het thema door voorbereidingsgroep

Welkom

Aansluitend zingen we samen: Votum en groet (Hemelhoog 495)

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer
Hij die alles maakte laat niet los was Hij begon
Genade en vrede van God de Vader
door Jezus Zijn Zoon, Immanuël
Hij woont met Zijn Geest in ons
Halleluja, halleluja, amen
Halleluja, halleluja, amen

Kinderen mogen naar voren komen

Gebed voor rechtelozen in de wereld

We lezen uit de Bijbel: Markus 10: 35-45

We zingen: Liedboek 991: 1, 3, 5 en 7 De eersten zijn de laatsten

Overdenking

We luisteren naar: You say (Lauren Daigle)

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low
Remind me once again just who I am because I need to know
Ooh-oh

Refrein:
You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And you say I am held when I am falling short
And when I don’t belong, oh You say I am Yours
And I believe
Oh, I believe
What You say of me
I believe

The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity

Refrein

Taking all I have, and now I’m laying it at Your feet
You have every failure, God, You have every victory
Refrein

Vertaling: ik vecht tegen stemmen die me zeggen: jij bent niet oké;al die stomme leugens die beweren: jij telt echt niet mee
Ben ik dan alleen de som van al mijn daden, goed of slecht?
Vertel me steeds weer wie ik ben, want wat ik denk, ben ik niet echtU zegt ‘jij bent mooi’ als ik daar niets van merk
en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk
U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik
En pas ik nergens in, zegt u: ‘Je hoort bij mij’
En ik geloof, o, ik geloof wat u zegt van mij
ik geloofHet enige dat echt telt is te leren wat u van mij denkt
u geeft mijn leven zin, door u weet ik weer wie ik benAlles wat ik heb leg ik nu aan uw voeten neer
U kent al mijn fouten, maar ook mijn overwinning Heer

Mededelingen

Gebeden

We eindigen dit gebed door samen het Onze Vader te zingen (Liedboek 371)

We gaan staan en zingen samen:
Tienduizend redenen tot dankbaarheid (Hemelhoog 617a)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

We ontvangen de zegen.

U bent van harte welkom om koffie te drinken en na te praten op het terras voor de kerk. Let daarbij op de anderhalve meter-afstand!

De muziek werd vandaag begeleid door:

Giza Warner: dwarsfluit, Elianne Schulz en Sam ter Welle: gitaar, Edwin Saan: piano

Anne Roos Gravenstein, Elianne Schulz, Jan Simon Bakker: zang

Mededelingen

Bestemming van de diaconiecollecte:

Oecumenisch woensdagochtendgebed. Vanaf 8.30 uur is de deur van de kerk open, klokslag 8.45 uur begint het ochtendgebed, dat ongeveer een kwartier duurt, tot 9.00 uur.(zie website). Vrije toegang: de oneven maanden in de Amstelkerk, de even maanden, in de St. Urbanuskerk.