Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 14 maart 2021

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: vier is meer dan vijf, zeven meer dan twaalf

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • openingslied psalm 122: 1 en 2
  vs1 gesproken door ouderling
  vs 1 en 2 gespeeld en thuis meegezongen
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • drempelgebed
 • enkele woorden ter inleiding
 • kyrielied lied 858
  vs 1 gesproken (onder orgelspel)
  vs 2, 3, 4 gespeeld en thuis meegezongen
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 66: 10-14
 • lied psalm 66: 1 en 3
  (gespeeld en thuis meegezongen)
 • lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 8: 1-10 en 14-21
 • lied 333
  (gespeeld en thuis meegezongen)
 • uitleg en verkondiging
 • lied 653: 1, 2 en 7
  (gespeeld en thuis meegezongen)
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied lied 418: 1, 2 en 4
  gesproken vers vooraf, vs 2
  vs 1, 2, 4 gespeeld en thuis meegezongen