Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 15 augustus

voorganger: ds. Kick Bras
organist: Hidde Schrage
orgelmuziek
welkom door ouderling van dienst
zingen psalm 9: 1, 4 en 5
stil gebed
bemoediging en groet
kyriegebed
kyrie en glorialied 274
gebed bij de opening van de schrift
lezing uit O.T. Jeremia 9: 22 en 23
zingen lied 103: 1, en 4
lezing uit het Nieuwe Testament Matheus 13: 31-33
zingen lied 764: 1, 2 en 6
uitleg en verkondiging
zingen lied 1001
dank – en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
zingen slotlied (staande) lied 923
wegzending
zegen met gezongen Amen
orgelspel