Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 16 mei 2021

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos

organist: Eric Jan Joosse

 

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 27: 1 en 4
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • kyriegebed
 • glorialied lied 645: 1, 2, 3 en 6
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament Ex. 19: 1-11
 • zingen psalm 68: 2 en 7
 • lezing uit het Nieuwe Testament Joh 14:15-21
 • zingen lied 568a
 • uitleg en verkondiging

afgesloten met het gedicht van Rutger Kopland: Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dicht trekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

 • zingen lied 670: 1, 2 en 6
 • gebeden
 • zingen slotlied lied 423
 • wegzending en zegen