Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 16 november, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

Voorganger: Hanna Wapenaar, straatpastor in Amsterdam
Organist: Eric Jan Joosse
thema: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven?

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 100
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • zingen lied 1005
 • kyriegebed acclamatie lied 301h
 • glorialied 985
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 25: 31 – 46
 • zingen lied 826
 • uitleg en verkondiging
 • muzikaal intermezzo
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied lied 425
 • wegzending
 • zegen