Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021, Amstelkerk, oec. dienst in de week van de eenheid

voorganger: pastor Eugène Brussee en ds. Benedikte L. Bos

thema: #blijfinmijnliefde

 • welkomstwoord ouderling van dienst
 • intochtslied lied 275
 • bemoediging en groet
 • woord van welkom
 • kyrie met acclamatie

 

 

 

 

 • gloria (melodie: Eric Jan Joosse)

 

 

 

 

 

 

 • gebed bij de opening van de Schrift
 • beantwoord met

 

 

 

 • lezing uit het Oude Testament psalm 133
 • lied 868: 1 en 5
 • lezing uit het Nieuwe Testament Johannes 15: 9-17
 • lied 668b
 • overweging
 • meditatieve muziek
 • lied 791
 • Apostolische geloofsbelijdenis
 • dank- en voorbede met acclamatie lied 368j
 • stil gebed en oec. Onze Vader
 • slotlied lied 423
 • wegzending en zegen

 

 

 • orgelspel