Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 17 oktober

voorganger: ds. Jos de Heer

organist: Eric Jan Joosse

orgelmuziek vooraf

intochtspsalm psalm 146c: 1 en 3

stil gebed

bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft;

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;

a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

v: De Heer zal bij u zijn,

a: de Heer zal u bewaren.

zingen psalm 146c: 4 en 7

acclamatie lied 301c

glorialied lied 304

lezing uit het Oude Testament: Jesaja 29: 18-24

zingen lied 680: 1, 2, 3 en 4

lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 8: 12-25

zingen lied 313: 1,2,3,4 en 5

uitleg en verkondiging

zingen lied 941

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

zingen slotlied (staande) lied 418

wegzending

zegen