Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 18 juli

Voorganger: ds. V.H. (Rineke) van Ginkel
organist: Eric Jan Joosse orgelmuziek
welkom door ouderling van dienst
zingen psalm 27: 1 en 2
stil gebed
bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft;
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v: De Heer zal bij u zijn,
a: de Heer zal u bewaren.
drempellied lied 277
kyriegebed + acclamatie 301k
glorialied lied 412: 1 en 3
lezing uit O.T. Jeremia 31: 7-9
lied 326: 1, 2 en 3
lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 10: 46-52
lied 326: 4, 5 en 6
uitleg en verkondiging
lied 158b (2x)
gebeden
slotlied 653: 1, 4 en 7
wegzending en zegen met gezongen Amen
orgelspel