Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 18 oktober, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

thema: “Het is niet goed dat de mens alleen is”
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 8: 1, 2 en 3
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • zingen psalm 8: 6
 • acclamatie bij kyriegebed lied 301 h
 • glorialied lied 985
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Genesis 2: 4b-9a, 18-23a
 • zingen lied 981: 1, 2 en 5
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 18: 20
 • zingen lied 333
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 973
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied lied 825: 1, 3 en 5
 • wegzending
 • zegen