Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 20 december, 4e advent, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

 

Voorganger: ds. Margrietha Reinders

Organist: Eric Jan Joosse
orgelmuziek vooraf
binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers

 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtslied 601
 • stil gebed
 • bemoediging en groet in beurtspraak
  v:         Onze hulp is in de naam van de Heer
  a:         die hemel en aarde gemaakt heeft;
  v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
  a:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
  v:         De Heer zal bij u zijn,
  a:         de Heer zal u bewaren.
 • kyrie
 • lied 600: 1, 2 en 4
 • gebed om de Heilige Geest met gezongen Amen

 

 

 

 • lezing uit het Nieuwe Testament: Markus 13: 24-37
 • zingen lied 463: 1, 6, 7 en 8
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 834
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied (staande) lied 444
 • wegzending
 • zegen met gezongen ‘Amen’

 

 

 • muziek na de zegen