Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 21 februari 2021

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 91a: 1 en 2
  vs.1 gesproken, vs. 1, 2 gespeeld en thuis meegezongen
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • psalm 91a: 3
  gespeeld en thuis meegezongen
 • woorden ter inleiding
 • kyriegebed met diaken
 • lied 538: 1
  gespeeld en thuis meegezongen
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Deut. 34
 • lied 540
  vs. 1 gesproken
  vs. 1, 2, 3 gespeeld en thuis meegezongen
  vs. 4 en 5 gesproken (onder orgelmuziek)
  vs. 6, 7, 8 gespeeld en thuis meegezongen.
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1: 9-13
 • lied 538: 4
  gespeeld en thuis meegezongen
 • uitleg en verkondiging
 • lied 542
  vs. 1 gesproken (onder orgelspel)
  vs. 2, 3, 4, gespeeld en thuis meegezongen
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied lied 835: 1 en 4
  gespeeld en thuis meegezongen
 • wegzending
 • zegen
 • orgelspel