Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 21 maart 2021

 

vijfde zondag in de Veertig dagen: ‘Judica’ (Doe mij recht)
naar Psalm 43: “Verschaf mij recht, o God”
voorganger: ds. Marnix van der Sijs (Prot. gemeente Naarden)
thema: ‘Als een graankorrel niet in de aarde valt ….’

 

 • orgelmuziek
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 43: 1 en 3
 • stil gebed
 • bemoediging, groet en drempelgebed
 • lied 542
 • kyriegebed
 • lezing: Johannes 12: 20 – 28
 • lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7
 • preek
 • lied 765: 4, 5, 6
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • lied 978: 2 en 3
 • zending
 • zegen