Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 22 augustus

voorganger: ds. Benedikte Bos
organist: Hidde Schrage
thema: “Je bent zo mooi, anders dan ik”
orgelmuziek
welkom door ouderling van dienst
intochtspsalm psalm 8a: 1, 3 en 4
stil gebed
bemoediging en groet
zingen lied 277
inleiding op de dienst
acclamatie bij kyriegebed lied 301 h
glorialied lied 305
gebed om de Heilige Geest, afgerond met: Amen, Amen, Amen, Amen
lezing uit het Oude Testament: Genesis 1: 20-28
zingen lied 162
lezing uit het Nieuwe Testament: Galaten 5: 13-14
zingen lied 912: 1, 5 en 6
uitleg en verkondiging
Je bent zo mooi anders dan ik
– natuurlijk niet meer of minder
maar – zo mooi anders –
ik zou je nooit –
anders dan anders willen.
zingen lied 791: 1, 2, 3 en 4
dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
zingen slotlied lied 978
wegzending
zegen met gezongen Amen
orgelspel