Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 22 november, 10.00 uur in de Amstelkerk

Voorganger: ds. Benedikte L. Bos
Organist: Eric Jan Joosse
Violist: Juraj Illés
thema: gedachteniszondag

 • muziek voor de dienst: delen uit Sonate II    Bach-Schumann
 • welkomstwoord ouderling van dienst
 • intochtslied: psalm 139: 1
 • moment van stilte
 • bemoediging en groet
 • introductie op de bijzondere dienst
 • kyriëgebed
 • zingen lied 726: 1, 2 en 6
 • gebed bij de opening van de Bijbel, beaamd met gezongen

 

 

 

 • lezing uit het Oude Testament: Prediker 3: 1-8
 • zingen lied 962
 • lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 7: 11-15
 • zingen lied 840: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • muziek: Melody in F               Rubinstein
 • zingen lied 199
 • inleiding tot de gedachtenis: namen worden afgewisseld met lied 961: 1
 • Wij gedenken
  Eldert Stolk
  Nicolaas de Bruijn
  Johannes Philippo
  Marie de Haan – van Vliet
  Gijsbertha Hoogenhoud-Coers
  Gezina van Bodegraven – Verhoef
  Anthonia Jacoba Hester Teitsma – de Nijs
  Tjitte Jilderda
  Peter de Nooij
  Aart Cornelis Hogenhout
  Geertje Margaretha Sonnenberg – de Haan,
  Roelof de Haan
  Nico Hendriksen
  Gerben Teitsma
  Willemijntje  Cuiper – de Bree
  Hendrikje van Leeuwen – Jager
  Grietje van der Vliet – van Schaik
  Antonius Gerardus Johannes Engberink
  Dirk de Haan
  Adriana van der Holst – de Meris
  Adriana Meijer
  Arie van Zadelhoff
  Geertje Verweij – de Haan
 • de laatste kaars wordt aangestoken
 • zingen:
  Wie door het duister zijn omringd
  noemen wij U in stilte.
  Want voor U is het duister niet donker:
  de nacht licht op als de dag, het duister is als helder licht.
 • muziek:  Ave Maria                Bach-Gounod
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied lied 801: 1, 2 en 3
 • wegzending en zegen beaamd met

 

 

 • muziek na de zegen
  – Serenade                 Schubert
  – Romance                 Shostakovich