Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 23 mei 2021

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 98: 1 en 3
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
  v:         Onze hulp is in de naam van de Heer,
  a:         die hemel en aarde gemaakt heeft;
  v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
  a:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
  v:         De Heer zal bij u zijn,
  a:         de Heer zal u bewaren.
 • drempellied lied 360
 • kyriegebed + acclamatie 301h
 • glorialied lied 305
 • aandacht voor de kinderen
 • lied 683
 • lezing uit O.T. Genesis 1: 1-5
 • lied 701
 • lezing uit het Nieuwe Testament Handelingen 2: 1-13
 • lied “De Geest uit vier gewesten” melodie lied 991, tekst G. Helderenberg,

De Geest uit vier gewesten
waait d’aarde boordevol.
Nu vallen oude vesten,
elk krijgt een nieuwe rol.

Wij staan met vuur doorzinderd
met talen hoog en luid,
de liefde ongehinderd
gaat alle kanten uit.

Haal neer de zware muren,
wij staan niet meer verhard,
ontsteek de brede vuren
als ’t wintert in ons hart.

Wij zingen hoog en heilig,
gezuiverd door uw Geest,
in rode vlammen veilig
voor ’t eeuwig Pinksterfeest.

 • uitleg en verkondiging
 • lied 691
 • gebeden
 • lied Levende stenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wegzending
 • zegen met gezongen Amen
 • orgelspel