Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 24 januari 2021

voorganger: Benedikte L. Bos

organist: Eric Jan Joosse

thema: psalm 36 en ex-president Trump die heeft gezegd: “I don’t like to have to ask God for forgiveness. And I am good. I don’t do a lot of things that are bad.” (Samengevat: “Ik hou er niet van om God om vergeving te vragen, want er is niet veel dat ik fout doe.”)

 

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 149

gesproken vs 1, 2
gespeeld en thuis meegezongen vs 3, 4, 5

 • stil gebed
 • bemoediging en groet in beurtspraak
 • zingen lied 277

1x orgel
1x gesproken
1x orgel

 • kyriegebed
 • glorialied lied 305

gesproken vs 1
gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 2, 3

 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Psalm 36: 1-5
 • zingen lied 610: 1 t/m 5

gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 2
gesproken vs 3,
gespeeld en thuis meegezongen vs  4, 5

 • lezing uit het Oude Testament: Psalm 36: 6-10
 • instrumentaal lied 790 (mogelijkheid thuis mee te zingen/te lezen)
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Efeziërs 5: 1-14
 • zingen lied 653: 1, 4 en 7

gesproken vs 4
gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 4, 7

 • uitleg en verkondiging
 • instrumentaal of meezingen thuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied lied 612 (op melodie van lied 864 ‘Laat ons de Heer lofzingen’)

gesproken vs 1, 3
gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 2, 3

 • wegzending en zegen