Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 25 oktober, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

thema: humaniteit
voorganger: ds. Kick Bras
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 103: 1
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • zingen psalm 103: 3
 • kyriegebed
 • glorialied lied 302: 1
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 18: 1-6 en 10-14
 • zingen lied 782
 • uitleg en verkondiging
 • orgelmuziek
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied lied 903:1 en 6
 • wegzending
 • zegen