Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 27 december 10:00 uur in de Amstelkerk

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: Herbergier of herder

 • welkomstwoord ouderling van dienst
 • intochtslied: lied 150a
 • moment van stilte
 • bemoediging en groet

v:         Onze hulp is in de naam van de Heer,
g:         die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
g:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen
v:         De Heer zal bij u zijn!
g:         De Heer zal u bewaren

 • kyriegebed
 • glorialied 468
 • gebed bij de opening van de Schrift eindigend met

 

 

 

 • Schriftlezing: lezing uit het Oude Testament Jesaja 7
 • zingen lied 489: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 496
 • dank en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
 • slotlied lied 495
 • wegzending en zegen eindigend met

 

 

 • orgelspel