Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 29 november, 10.00 uur in de Amstelkerk

Voorganger: ds. Benedikte L. Bos
Organist: Eric Jan Joosse
Thema: “Wees waakzaam”

 • muziek voor de dienst
 • welkomstwoord ouderling van dienst
 • intochtslied: psalm 25a
 • moment van stilte
 • bemoediging en groet

v:         Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:         die hemel en aarde gemaakt heeft
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:         De Heer zal bij u zijn,
a:         de Heer zal u bewaren.

 • kyriëlied lied 756: 1, 2, 4 en 8
 • gebed bij de opening van de Bijbel, beaamd met gezongen

 

 

 • lezing uit het Oude Testament: Jesaja 63:19b-64:8
 • zingen lied 437: 1, 4 en 6
 • lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 13: 33-37
 • zingen lied 439: 1 en 3
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 751: 1, 2, 3 en 5
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied lied 463: 1, 2, 7 en 8
 • wegzending en zegen beaamd met

 

 

 • muziek na de zegen