Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 30 mei 2021

voorganger: ds. Christien Crouwel
organist: Eric Jan Joosse
thema: Een woning voor de Geest

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • lied 825: 1, 3 en 6
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • korte inleiding op de dienst
 • kyrie- en glorialied op de drempel: lied 274
 • aandacht voor de kinderen
 • lezing uit het Oude Testament: Psalm 62, uit 150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis

Wees stil, mijn zieltje, wees bij God.
Zet je niet schrap, laat hem,
de Rots, hij komt
op zachte voeten, en luistert.

Ik ben een wankelende muur
die je makkelijk omduwt,
een mens die je zo vermoordt.

Wees bij God, mijn ziel,
bij hem is rust en bezinning.
De Rots, hij komt
met zachte handen, om te troosten.

Jachtig en ijl
is onze generatie –
pluizen die niets wegen,
waaien hoog op, zijn weg.

Wees stil, wees bij God.
Niet vergelden, niet oordelen
zal hij, hij komt luisteren
hij wil begrijpen.

Vriendschap.

 • lied 103e
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 14: 15 t/m 28
 • lied 653: 1, 4 en 7
 • uitleg en verkondiging

Daarin opgenomen een fragment uit ‘Het verstoorde leven’ van Etty Hillesum

12 juli 1942 Zondagochtendgebed

Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst, dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen we onszelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen.

Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat je ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moeten verdedigen.

Er zijn mensen, het is heus waar, die nog op het laatste ogenblik stofzuigers in veiligheid brengen en zilveren vorken en lepels in plaats van jou, mijn God. En er zijn mensen die hun lichaam in veiligheid willen brengen, die alleen nog maar behuizingen zijn voor duizend angsten en verbitteringen. En ze zeggen: Mij zullen ze niet in hun klauwen krijgen. En ze vergeten dat men in niemands klauwen is, als men in jouw armen is.

De jasmijn achter mijn huis is nu helemaal verwoest door de regen en stormen der laatste dagen, haar witte bloesems drijven verstrooid in de modderige, zwarte plassen op het lage dak der garage. Maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder, net zo uitbundig en teder als ze altijd gebloeid heeft. En ze verspreidt haar geuren rond de woning waar jij huist, mijn God. Je ziet, ik zorg voor je. Ik breng je niet alleen mijn tranen en bange vermoedens, ik breng je op deze stormachtige, grauwe zondagochtend zelfs geurende jasmijn. En ik zal je alle bloemen brengen die ik op mijn wegen tegenkom, en werkelijk, dat zijn er vele. Je moet het zo goed mogelijk bij me hebben. En om nu maar eens een willekeurig voorbeeld te noemen: wanneer ik opgesloten zou zitten in een enge cel en er zou een wolk langs het kleine tralievenster drijven, dan zou ik je die wolk komen brengen, mijn God, als ik daarvoor tenminste nog de kracht zou hebben. Ik kan van tevoren nergens voor instaan, maar de bedoelingen zijn prima, dat merk je wel.

Etty Hillesum

 • stilte
 • lied om naar te luisteren: God is de wind – Herman van Veen

God is de wind
God is de wind, jongen
Die door je haar
Die door je haar
Waait

God is de zon
God is de zon, jongen
Die je gezicht
Die je gezicht
Verwarmt

God is geen bijl
God is geen wet
God is geen standbeeld
God is geen oordeel

God is een vlok
God is een sneeuwvlok
Die op je hand
Die op je hand
Smelt

God is een woord
God is een naam
Die in je hart
Die in je hart
Woont

God is gratis

 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied (staande) lied 704
 • wegzending
 • zegen met gezongen Amen
 • orgelspel