Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 31 januari 2021

 

voorganger: Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: in de greep zijn van iets of iemand

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 66: 1, 3 en 7

gesproken vs 1
gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 3, 7

 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • inleiding op de dienst
 • kyriegebed
 • glorialied lied 906: 1, 2 en 6

gesproken vs 2
gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 2, 6

 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Deut. 30: 11-16
 • lied 316: 1 en 4

gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 4

 • lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1: 21-28
 • lied 534

gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 2
gesproken vs 3
gespeeld en thuis meegezongen vs 4

 • uitleg en verkondiging
 • lied 322

gesproken vs 1
gespeeld en thuis meegezongen vs 2, 3

 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied lied 871

gesproken vs 1, 2
gespeeld en thuis meegezongen vs 1, 2, 3, 4

 • wegzending en zegen