Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 5 september

zondag, 5 september 2021

Amstelkerk, Ouderkerk aan de Amstel

voorganger: ds. Benedikte L. Bos

organist: Eric Jan Joosse

 

voorbereiding

orgelspel

welkomstwoord ouderling van dienst

intochtslied psalm (staand) 107: 1 en 19

moment van stilte

bemoediging en groet

a: Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft;

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;

a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

v: De Heer zal bij u zijn,

a: de Heer zal u bewaren.

zingen lied 280: 1, 2, 4 en 7

gemeente gaat zitten

inleiding op de dienst

kyriëgebed in 3 delen met acclamatie 301h

glorialied lied 103c: 1, 4 en 5

 

dienst van het Woord

gebed bij de opening van de Schrift: lied 326

lezing uit het Oude Testament: Prediker 3: 1-15

zingen lied 845

lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 6: 25-34

zingen lied 827

uitleg en verkondiging

zingen lied 704

 

dienst van de gaven en gebeden

dank- en voorbeden

stil gebed en Onze Vader

slotlied lied 90a: 1, 3, 5 en 6 (staand)

wegzending en zegen, be-aamd met

afscheid Wim Ovaa en Wim Crielaard

zingen: De kerk is daar waar mensen zijn…

De kerk is daar waar mensen zijn
die horen Jezus’ stem:
geen stomme tong, geen oren dicht,
maar op zijn woord gericht.
De kerk is daar waar mensen zijn
die gaan de weg van Hem.

De kerk is daar waar mensen zijn
met hart en vurigheid:
niet angstig meer, niet uitgeblust,
maar samen toegerust.
De kerk is daar waar mensen zijn
de geest van God gewijd.

De kerk is hier waar vriendschap is,
de één de ander kent:
geen hoogmoed meer, geen mens is meer,
geen hardheid in de leer.
De kerk is hier waar vriendschap is
en hier bouwt God zijn tent.