Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 6 december, 2e advent, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

 

Voorganger: ds. Klaas Holwerda
Organist: Eric Jan Joosse
Thema: Midden onder je staat degene van wie je geen weet hebt

 • muziek voor de dienst
 • welkomstwoord ouderling van dienst
 • intochtslied: psalm 80: 1 en 2
 • moment van stilte
 • bemoediging en groet
 • drempelgebed in beurtspraak

Kom tot ons, God,
NAAR U GAAT ONS VERLANGEN UIT.
Wek op uw kracht
EN SCHEP ONS NIEUWE ADEM!

 • kyriëgebed met acclamatie lied 301c
 • gebed bij de opening van de Bijbel, beaamd met gezongen

 

 

 • antwoordpsalm lied 80a
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 1: 19-28
 • zingen lied 339a
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 528
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied lied 441: 1 en 6
 • wegzending en zegen beaamd met

 

 

 

 • muziek na de zegen