Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 7 februari 2021

 

voorganger: Christien Crouwel
organist: Eric Jan Joosse
thema: Armen zullen er altijd bij u zijn

 • Orgelmuziek vooraf
 • Binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Openingslied 513 ‘God heeft het eerste woord’
  (Eerste couplet gelezen over begeleidend orgel-/pianospel heen)
 • Bemoediging en groet
 • Enkele woorden ter inleiding
 • Gebed om ontferming
 • Kyrie- en glorialied 713: 1, 3 en 5 ‘Wij moeten Gode zingen’
  (instrumentaal)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 17: 7 – 11
 • Lied 718 ‘God die leven hebt gegeven’ 1 en 2
  (Geheel gelezen over begeleidend orgelspel heen)
 • Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 16: 19 – 31
 • Lied 718 ‘God die leven hebt gegeven’ 3 en 4
  (Geheel gelezen over begeleidend orgelspel heen)
 • Uitleg en verkondiging
 • Orgelspel
 • Powerpoint Bangladesh
  (indien op deze plek niet mogelijk, dan na de dienst)
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied 991 ‘De eersten zijn de laatsten’ 1 tm 4 en 6
  (Eerste en laatste couplet gelezen over begeleidend orgel-/pianospel heen)