Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 7 maart 2021

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: ik sla mijn ogen op… naar de schepping (ivm biddag 10 maart)

 

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 67: 1 en 3
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • woorden ter inleiding
 • kyriegebed
 • lied 413: 3
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Psalm 145: 1-9
 • zingen lied 8b
  vs 1, 2 gespeeld en thuis meegezongen
  vs 3 gesproken
  vs 4, 5 gespeeld en thuis meegezongen
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 8: 38-39
 • zingen lied 333
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 978: 1 en 4
 • gedicht
 • lied 419
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied (staande) lied 993
  vs1, 2 gespeeld en thuis meegezongen
  vs 3, 4 gesproken (onder orgelmuziek)
  vs 5, 6, 7 gespeeld en thuis meegezongen
 • wegzending en zegen
 • orgelspel