Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 8 augustus

voorganger: ds. Niels A. Gillebaard
organist: Gijs de Haan
orgelmuziek
welkom door ouderling van dienst
zingen psalm 98: 1, 2 en 3
stil gebed
bemoediging en groet
gebed om ontferming
acclamatie lied 301k
glorialied 642: 1, 4 en 5 ‘Ik zeg het’
gebed om de heilige geest
lezing uit O.T. Exodus 17:1-7
zingen psalm 605:1, 2, 3 en 4 ‘De toekomst is al gaande’
lezing uit het Nieuwe Testament Johannes 21: 1-14
zingen lied 644: 1, 2,3 en 5 ‘Terwijl wij Hem bewenen’
uitleg en verkondiging
zingen lied 645: 1, 3 en 4 ‘Zing ten hemel toe’
dank – en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
zingen slotlied (staande) lied 611: 1 en 3 ‘Wij zullen leven’
wegzending
zegen
orgelspel
Kerkdiensten online