Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 8 november, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

Voorganger: ds. Anneke Buitenbos
Organist: Eric Jan Joosse
Thema: goede genade!

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtpsalm psalm 33: 2 en 7
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • psalm 33: 8
 • kyriëgebed, afgesloten met 301h
 • glorialied lied 302: 1
 • inleiding op de preek
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Psalm 31:1-6 (NBG- vertaling)
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 1: 1-7; 16-18
 • zingen lied 313: 1
 • preek
 • zingen psalm 68: 7
 • gebeden: dankgebed, voorbereiden, stil gebed, Onze Vader
 • slotlied lied 905: 1, 3 en 4
 • zegen (met gesproken amen)