Amstelkerk

Orde van dienst zaterdag 11 april, Paaswake, 22.00 u

Orde van dienst zaterdag 11 april, Paaswake, 22.00 u.

 • voor de dienst is er stilte
 • lied 598
 • de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen
 • zingen lied 601: 1 en 2 (staand)
 • kaarsjes (ook thuis) worden aangestoken
 • zingen lied 637
 • bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • beurtspraak, steeds beginnend met de vraag
  ouderling:       Waarom is deze nacht
  anders dan alle andere nachten?
  en antwoordend met gedeelten uit de Bijbel
 • lezing: Genesis 1: 1-4
 • zingen lied 513: 1 en 4
 • beurtspraak
 • lezing Exodus 14: 9-14
 • zingen psalm 130: 3
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 599
 • beurtspraak
 • lezing Ezechiël 36:24-28
 • beurtspraak
 • lezing paasevangelie Mattheus 28: 1-10a
 • zingen lied 642: 1, 4, 7 en 8
 • apostolische geloofsbelijdenis (lied 340 b staande)
 • dank- en voorbede, afgerond met Onze Vader
 • zingen lied 634
 • wegzending en zegen
 • pianospel