Amstelkerk

Orde van dienst zondag 10 mei 10:00 uur

 

 

voorganger: ds Benedikte L. Bos, organist Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • zingen psalm 98: 1 en 3
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • ondertussen zingen we lied 637: 1 en 4
 • kyriëgebed in 3 delen met gezongen acclamatie 301h
 • glorialied lied 146c: 1 en 7
 • lezing uit het Oude Testament Exodus 14, 30-31 en 15,1-21
 • zingen lied 169: 1, 2, 5 en 6
 • lezing uit het Nieuwe Testament Efeziërs 5: 1-20
 • zingen lied 713: 1, 2 en 5
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 657
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen slotlied lied 55
 • zegen met gezongen Amen.
 • orgelspel