Amstelkerk

Orde van dienst zondag 12 april, Paaszondag, 10.00 u.

Orde van dienst zondag 12 april, Paaszondag, 10.00 u.

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 146a: 1 en 5
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • zingen lied 601: 1 en 2
 • kaarsjes (ook thuis) worden aanstoken
 • zingen lied 637 (staand)
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • zingen “de kerk is daar waar mensen zijn”, melodie: Willem Vogel, tekst: Adri Bosch

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk is daar waar mensen zijn
die horen Jezus’ stem:
geen stomme tong, geen oren dicht,
maar op zijn woord gericht.
De kerk is daar waar mensen zijn
die gaan de weg van Hem.

De kerk is daar waar mensen zijn
met hart en vurigheid:
niet angstig meer, niet uitgeblust,
maar samen toegerust.
De kerk is daar waar mensen zijn
de geest van God gewijd.

De kerk is hier waar vriendschap is,
de één de ander kent:
geen hoogmoed meer, geen mens is meer,
geen hardheid in de leer.
De kerk is hier waar vriendschap is
en hier bouwt God zijn tent.

 • gebed
 • lied 654: 1
 • Bijbellezing Jesaja 43: 1-7
 • zingen lied 513
 • Bijbellezing Johannes 20: 1-18
 • zingen lied 642:1, 2, 3, 4 en 7
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 630
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen lied 634
 • zegen
 • noemen van de doopnamen van alle gemeenteleden
 • met als tussenzang lied 287: 2
 • en als slotlied lied 415: 1