Amstelkerk

Orde van dienst zondag 17 mei, 10:00 uur

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos, organist Eric Jan Joosse

 • orgelspel
 • binnenkomst
 • welkom
 • zingen psalm 100
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • glorialied psalm 118: 1 en 9
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 41: 17-20
 • zingen lied 608
 • lezing uit het Nieuwe Testament Johannes 16: 16-24
 • zingen lied 864: 1
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 286
 • gezongen Onze Vader (lied 1006)
 • mededelingen
 • slotlied lied 415: 1 en 2
 • zegen
 • beaamd met lied 415: 3