Amstelkerk

Orde van dienst zondag 19 april, 10.00 u.

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst,
 • zingen psalm 150
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • gebed
 • zingen lied 632
 • Bijbellezing Hooglied 2: 8-14
 • zingen lied 518: 1, 3 en 6
 • Bijbellezing Joh. 21: 15-19
 • zingen lied 840: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 568a
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen lied 791
 • zegen
 • orgelspel