Amstelkerk

Orde van dienst zondag 26 april 10.00 uur

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 33: 1, 2 en 8
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • ondertussen zingen lied 637: 1 en 4
 • gebed
 • zingen lied 645: 1, 2, en 6
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 43: 1-13a
 • zingen lied 513
 • lezing uit het Nieuwe Testament Joh. 20: 30-31 en Johannes 21: 1-14
 • zingen lied 642: 1, 2, 3, 7 en 8
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 653: 1, 2, 4 en 5
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen lied 634
 • zegen
 • orgelspel