Amstelkerk

Orde van dienst zondag 29 maart

Orde van dienst zondag 29 maart (let op: zomertijd is deze dag ingegaan!

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 130: 1 en 3
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • gebed
 • zingen lied 547: 1, 2 en 3
 • Bijbellezing Ezechiël 37: 1-14
 • zingen lied 610: 1 t/m 5
 • Bijbellezing Johannes 11
 • zingen lied 840: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • zingen apostolische geloofsbelijdenis (lied 340b)
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen lied 608
 • zegen
 • pianomuziek